Att hyra ut i andra hand


Om du inte ska bo i din lägenhet under en viss tid kan du hyra ut den i andra hand om det finns giltiga skäl. Andrahandsuthyrning innebär att du tillfälligt upplåter lägenheten till någon annan under en begränsad tid, om du till exempel ska studera eller arbeta på annan ort. Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet.

Gör en ansökan

Du kan göra en ansökan om att få hyra ut din lägenhet i andra hand genom att fylla i en ansökan som du hämtar på vårt Kundcenter på Munktellstorget 2, bottenvåningen.

Tänk på att vi har en handläggningstid på cirka 4 veckor. Det är först när du har lämnat in en komplett ansökan till oss som ditt ärende kan prövas. Vi kontaktar er via telefon för att meddela om ansökan har blivit godkänd eller inte.

Vi prövar bara ansökan en gång, det är därför viktigt att du tydligt beskriver dina skäl och bifogar alla handlingar som styrker dina skäl.

Att tänka på

  • Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand utan Kommunfastighets godkännande. Den som hyr ut sin lägenhet utan godkännande riskerar att förlora den.
  • Det är inte heller tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand till dina barn eller föräldrar utan Kommunfastighets godkännande.
  • Det är alltid du som har förstahandskontraktet som är ansvarig för att hyran betalas och att lägenheten inte tar skada.
  • Kommunfastighet ska förutom dina skäl också godkänna den tilltänkta andrahandshyresgästen.
  • Ansökan för att hyra ut i andra hand

    Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Fyll i Ansokan om uthyrning i andra hand_blankett och mejla ifylld ansökan till kundcenter@kfast.se