Boendeinflytande

Det ska vara enkelt för dig som hyresgäst hos oss att delta i och påverka i ditt område. Så här jobbar vi med dialog och utveckling i områdena.

Kommunfastighet avsätter varje år medel för att utveckla samverkan som fördelas mellan våra stadsdelar som områdespeng och aktivitetspeng.

Områdespeng

Vi mäter hur nöjda våra hyresgäster är när det gäller till exempel trygghet, fastighetsunderhåll och kommunikation. Resultaten använder vi bland annat vid samverkansdialog som vi bjuder in till i varje område. På detta sätt kan du påverka vilka åtgärder vi ska satsa på in området. Samverkansdialogen är ett viktigt underlag för oss när vi fastställer budget för kommande år.

Aktivitetspeng

Hyresgäster, föreningar och andra aktörer kan ansöka om aktivitetspeng för att bedriva öppen verksamhet i sin stadsdel. Aktiviteterna ska välkomna alla att delta och de ska nå så många hyresgäster som möjligt. Exempel på aktivitet kan vara fotbollsturnering, grillkväll eller en föreläsning.
Du hittar ansökningsblankett för aktivitetspeng i den gröna rutan.

Sök aktivitetspeng