577 lägenheter säljs 2020

Under 2020 genomför vi en försäljning av 577 lägenheter i Viptorp, Skogsängen och Torshälla. I september godkändes försäljningen av kommunfullmäktige och de nya ägarna tog över fastigheterna den 2 november 2020. De nya ägarna tar över hyresavtalen som fortsätter att gälla precis som tidigare.

Heimstaden köper Odlarskolan samt lägenheter i Viptorp och Skogsängen:
Skrinnarvägen 1-21, Viptorp (428 lägenheter)
Skogsängsgatan 18-24, Skogsängen (131 lägenheter)

Ringugnen AB, dotterbolag till Bengt Wicksén AB köper två hus i Torshälla:
Trädgårdsgatan 5, Torshälla (10 lägenheter)
Trädgårdsgatan 4, Torshälla (8 lägenheter)

Bor du i någon av lägenheterna som såldes den 2 november? Då ska du göra felanmälan till din nya hyresvärd!

Skrinnarvägen 1-21 i Viptorp och Skogsängsgatan 18-24 i Skogsängen:
Kontakta Heimstaden genom att ringa 0770-111 050 eller logga in på Heimstadens Mina sidor.

Trädgårdsgatan 4 & 5 i Torshälla:
Gör din felanmälan på Bengt Wickséns webbsida eller ring 073-712 93 97 (månd-onsd).

Det var i oktober 2019 som Kfasts styrelse beslutade att sälja 577 lägenheter och Odlarskolan, i enlighet med ägardirektiven för 2020. Syftet med försäljningen är att bidra till kommunens investeringar i välfärden samt att stärka Kfasts möjligheter att bygga nya bostäder och modernisera våra befintliga fastigheter.

 

Frågor och svar om försäljningen

Hyresgäster i lägenheter som säljs kommer automatiskt att aktiveras i vår bostadskö och behåller alla sina boendepoäng. Under hösten 2020 kommer vi att skicka ut mer information om hur det fungerar.
Din nya hyresvärd tar över hyresavtalet och det fortsätter att gälla även om du får en ny hyresvärd. Både kommunägda och privata hyresvärdar är skyldiga att förhandla med Hyresgästföreningen om hyreshöjningar och att följa beslut från Hyresnämnden.
Vid renovering av lägenheter så gäller samma regler för kommunägda och privata hyresvärdar. Hyresgästerna behöver ge sitt medgivande till standardhöjande renoveringar och en eventuell höjning av hyran ska förhandlas med Hyresgästföreningen.
Vi har fått i uppdrag att under 2020 göra en engångsutdelning från fastighetsförsäljning på minst 300 miljoner kronor. Syftet med utdelningen är att bidra till kommunens investeringar i välfärden. Försäljningen bidrar även till att Kfast kan minska sin skuldsättning i samband med nybyggnation och underhåll av befintliga fastigheter.
När det gäller bostäder så har vi bland annat valt områden där Kfast redan har en hög koncentration av hyresrätter och planerar att bygga fler bostäder. Det kan vara bra för mångfalden att få in fler fastighetsägare i områden där Kfast redan äger en stor del av hyresrätterna.

Odlarskolan säljs därför att det är en fastighet som mestadels används av en privat aktör. Det finns ett stort intresse för att köpa samhällsfastigheter och vi tror att det finns bra möjligheter att hitta en bra köpare till Odlarskolan.

Självklart så kan du göra en felanmälan precis som vanligt om det uppstår ett fel i lägenheten, t ex stopp i avloppet, varm kyl/frys eller kalla element. Det är viktigt för oss att hyresgästerna har ett bra och väl fungerande boende medan försäljningen pågår, ända tills den nya hyresvärden tar över den servicen. Däremot kan vi tyvärr inte erbjuda nya tillval eller renovering medan försäljningen pågår, t ex nytt golv eller nya tapeter.
Eftersom Kfast ägs av kommunen så är det i första hand de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige som avgör om lägenheter ska säljas eller inte. I de så kallade ägardirektiven beskriver politikerna hur de vill att Kfast ska styras, på ett övergripande plan. I de senaste ägardirektiven ger de även Kfast i uppdrag att sälja motsvarande hälften av de nya bostäderna som byggs.