577 lägenheter kommer att säljas 2020

Den 8 oktober beslutade Kommunfastighets styrelse att genomföra en försäljning av 577 lägenheter. Hyresgästerna kommer att bo kvar hos sin nya hyresvärd på samma villkor som idag. Hyran eller andra hyresvillkor förändras inte i och med försäljningen.

Husen som vi planerar att sälja är:

  • Samariten 11, Odlarskolan
  • Skrinnarvägen 1-21, Viptorp (428 lägenheter)
  • Skogsängsgatan 18-24, Skogsängen (131 lägenheter)
  • Trädgårdsgatan 5, Torshälla (10 lägenheter)
  • Trädgårdsgatan 4, Torshälla (8 lägenheter)

Försäljningen inleds nu under hösten 2019. Vem som köper husen vet vi inte än utan intresserade köpare kommer att få lägga bud under hösten/vintern. Sommaren/hösten 2020 räknar vi med att de nya fastighetsägarna kan ta över husen, efter att kommunfullmäktige tagit beslut om försäljningen.

Vi har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att under 2020 sälja ett antal fastigheter för att stärka kommunens ekonomi. Vinsterna från försäljningen ger ekonomiska möjligheter att bidra till kommunens investeringar i välfärden. Förutom att vi säljer cirka 600 lägenheter så kommer vi även att sälja Odlarskolan för att bidra med pengar till kommunen. Försäljningen bidrar även till att Kfast kan minska sin skuldsättning i samband med nybyggnation och underhåll av befintliga fastigheter.

Om du bor i ett av husen som säljs så kommer vi att hålla dig informerad om vad som händer och meddela när det finns ny information om försäljningen.
 

Frågor och svar om försäljningen

Vi har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att under 2020 göra en engångsutdelning från fastighetsförsäljning på 200-400 miljoner kronor. Den 27 september fastställde Kommunföretags styrelse utdelningen till minst 300 miljoner kronor. Vinsterna från försäljningen ger ekonomiska möjligheter att bidra till kommunens investeringar i välfärden. Försäljningen bidrar även till att Kfast kan minska sin skuldsättning i samband med nybyggnation och underhåll av befintliga fastigheter.
Kommunfastighets styrelse har tagit beslut om att 577 lägenheter ska säljas under 2019-2020. Totalt har vi cirka 7600 lägenheter och vi har ett uppdrag att bygga 300 nya lägenheter per år de närmaste åren.
Hyresgästerna bor kvar hos den nya hyresvärden på samma villkor som idag. Hyran eller andra hyresvillkor förändras inte i och med försäljningen.
Självklart så kan du göra en felanmälan precis som vanligt om det uppstår ett fel i lägenheten, t ex stopp i avloppet, varm kyl/frys eller kalla element. Det är viktigt för oss att hyresgästerna har ett bra och väl fungerande boende medan försäljningen pågår, ända tills den nya hyresvärden tar över den servicen. Däremot kan vi tyvärr inte erbjuda nya tillval eller renovering medan försäljningen pågår, t ex nytt golv eller nya tapeter. Det beror på att huset säljs i befintligt skick och eventuella köpare gör värderingar för att avgöra vilka bud de vill lägga. Vi kan tyvärr inte genomföra renoveringar samtidigt.
Hyran förändras inte i och med en försäljning utan hyresgästerna bor kvar med samma villkor som tidigare. Både kommunägda och privata hyresvärdar är skyldiga att förhandla med Hyresgästföreningen om hyreshöjningar och att följa beslut från Hyresnämnden. Alla hyresrätter ska ha en korrekt hyra som motsvarar bostadens värde för hyresgästerna, oavsett om hyresrätten tillhör allmännyttan eller ägs privat.
Vid renovering av lägenheter så gäller samma regler för kommunägda och privata hyresvärdar. Hyresgästerna behöver ge sitt medgivande till standardhöjande renoveringar och en eventuell höjning av hyran ska förhandlas med Hyresgästföreningen.
Hyresgäster i lägenheter som säljs kommer automatiskt att aktiveras i vår bostadskö och behåller alla sina boendepoäng. När försäljningen närmar sig kommer vi att skicka ut mer information om hur det fungerar.
När det gäller bostäder så har vi valt områden där Kfast redan har en hög koncentration av fastigheter. Vi äger t ex samtliga fastigheter i Viptorp och Skogsängen. Dessutom planerar vi att bygga cirka 300 nya lägenheter i Skogsängen de närmaste åren. I närområdet bygger vi drygt 200 lägenheter i Odlaren och vi har redan byggt ett hundratal nya bostäder vid Tunafors skola. Sammantaget innebär det att Kfasts koncentration i området kommer att öka de kommande åren. Det kan vara bra för mångfalden att få in fler fastighetsägare i området. Även i Torshälla äger vi en stor andel av hyresrätterna varför det kan vara positivt att få in fler hyresvärdar.

Odlarskolan säljs därför att det är en fastighet som mestadels används av en privat aktör. Det finns ett stort intresse för att köpa samhällsfastigheter och vi tror att det finns bra möjligheter att hitta en bra köpare till Odlarskolan.

Försäljningen inleds under hösten 2019. Vem som köper fastigheterna vet vi inte än utan intresserade köpare kommer att få lägga bud under hösten/vintern. Sommaren/hösten 2020 räknar vi med att de nya fastighetsägarna kan ta över husen, efter att kommunfullmäktige tagit beslut om försäljningen.
Eftersom Kfast ägs av kommunen så är det i första hand de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige som avgör om lägenheter ska säljas eller inte. I de så kallade ägardirektiven beskriver politikerna hur de vill att Kfast ska styras, på ett övergripande plan. I de senaste ägardirektiven ger de även Kfast i uppdrag att sälja motsvarande hälften av de nya bostäderna som byggs.
Vår förhoppning är att alla som har tillsvidaretjänster får behålla dem. Eftersom försäljningen varit på gång sedan vi fick ägardirektiven i våras så har vi redan haft anställningsstopp för fastighetsskötare sedan en tid tillbaka. Det minskade behovet kommer i första hand att lösas genom att några medarbetare får byta område och att några av de tjänster som är vakanta idag inte kommer att tillsättas.