Inkomstkrav

I vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag ingår bland annat att bidra till att Eskilstuna är en bra plats att leva på och att motverka segregation. I dagsläget finns det alltför stora skillnader mellan olika stadsdelar och en sak som skiljer sig mycket är arbetslösheten. Vi inför några ändringar i vår uthyrningspolicy för att få fler verktyg att arbeta för ökad integration.

Från och med den 1 januari 2020 kommer hyresgäster som flyttar in hos Kommunfastighet i Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg att behöva ha en inkomst från arbete, studiemedel eller pension. I dagsläget är arbetslösheten i dessa bostadsområden betydligt högre än genomsnittet i Eskilstuna.

I övriga bostadsområden gäller samma regler som tidigare. Personer som har någon annan typ försörjning kan alltså fortfarande söka lägenhet hos Kommunfastighet. Det finns även ett undantag för personer som redan bor i områdena. De har fortfarande möjlighet att flytta inom området oavsett vilken typ av försörjning de har.

Frågor och svar

I Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg är arbetslösheten betydligt högre än genomsnittet i Eskilstuna. Det innebär problem med segregation och påverkar alltifrån skola till utbudet av service i områdena. De nya reglerna är nödvändiga för att vända utvecklingen. Vi arbetar för levade stadsdelar med affärer, restauranger och annan service för de boende.
Under 2018 var det cirka 250 lägenheter som blev lediga och fick nya hyresgäster i Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg. Totalt brukar det vara runt 1200 nyinflyttningar per år i alla Kommunfastighets bostadsområden.
Din boendesituation påverkas inte. Du får självklart bo kvar i din lägenhet oavsett om du har ett arbete eller ej. Du har även möjlighet att byta lägenhet även om du saknar arbete eftersom det finns ett undantag för omflyttning inom stadsdelen.
Nej, de nya reglerna gäller endast Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg. I våra övriga bostadsområden gäller fortfarande samma regler som tidigare. Det innebär att även a-kassa, etableringsersättning, ersättning från Försäkringskassan eller försörjningsstöd godkänns som inkomst i övriga bostadsområden.
Alla som tecknar ett nytt kontrakt i Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg måste ha en godkänd inkomst. Om både du och din partner vill stå på kontraktet så måste alltså båda ha inkomst från arbete, pension eller studiemedel. Om endast en i familjen har arbete så kan endast den stå på kontraktet. En partner som är arbetslös kan bo i lägenheten och vara folkbokförd där utan att stå på kontraktet.
Om du har en anställning som du är föräldraledig eller sjukskriven ifrån så går det bra att teckna ett nytt hyreskontrakt i Brunnsbacken, Fröslunda eller Lagersberg.