Hemförsäkring

Som hyresgäst är du själv ansvarig för ditt hem och det är viktigt att du har en giltig hemförsäkring. Utan hemförsäkring står du utan ekonomiskt skydd om du skulle bli utsatt för till exempel inbrott, skadegörelse, översvämning eller brand som kan leda till stora kostnader för dig. Som fastighetsägare har Eskilstuna Kommunfastigheter AB fastighetsförsäkring, men den omfattar inte dina ägodelar.

De flesta hemförsäkringar täcker skador som sker i bostad och förrådsutrymmen till exempel vid brand, inbrott, vattenskada, överfall och rån. En hemförsäkring kan också ge bra skydd om till exempel din cykel skulle bli stulen eller om du skulle bli skadeståndsskyldig för att du genom oaktsamhet eller vårdslöshet råkat orsaka skada på fastigheten. Prata med ditt försäkringsbolag om du vill veta mer.

Hitta rätt hemförsäkring

För att få en hemförsäkring som passar för dig bör du ta reda på vad olika försäkringsbolag kan erbjuda. Gå gärna in på Konsumentservice för oberoende vägledning.

Förmånlig hemförsäkring för våra hyresgäster

För att göra det enkelt för våra hyresgäster att teckna hemförsäkring så har Eskilstuna Kommunfastigheter AB ingått ett samarbete med Trygg Hansa och tillsammans har vi en fördelaktig hemförsäkring, HemTrygg. De enda krav som finns för att teckna försäkringen är att du har ett svenskt personnummer och är skriven i Sverige. Vill du veta mer om försäkringen kan du ringa till Trygg Hansa på telefon 0771-11 16 69.