boinfo_huvudbild_960x300

Riktlinjer för att motverka trångboddhet

Som bostadsbolag jobbar vi aktivt för en bra boendemiljö, där alla medlemmar i hushållet ska kunna få möjligheten till lugn och ro vid behov. Nedanstående riktlinjer gäller för samtliga hyresavtal.

Boende per lägenhet

1 rok upp till 49 kvadratmeter: max tre personer
2 rok upp till 70 kvadratmeter: max fyra personer
3 rok upp till 90 kvadratmeter: max sex personer
4 rok upp till 110 kvadratmeter: max åtta personer
5 rok upp till 120 kvadratmeter: max tio personer

Antal personer i hushållet ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och utrustning. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel och undantag finns för föräldrar med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall. Kontraktsinnehavaren ska bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen.

Läs även: