Sopsortering

Alla sopor är inte skräp, dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Sopsortering sparar därför såväl energi som naturresurser.
Du bor hos en miljöcertifierad hyresvärd och vi uppmanar våra boende att källsortera och lägga soporna i avsedda behållare. Genom att sortera dina sopor väl gör du det lättare att återvinna dem. Du bidrar också till att sådant som behöver tas omhand på ett säkert sätt får en korrekt hantering. Det är idag faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.
Här kan du se hur du sorterar soporna i våra miljöhus och var du kan lämna annat avfall.

Matavfall

Till matavfall räknas allt ätbart som du inte kan spara efter matlagning och måltider. Här lägger du allt från brödkanter, äggskal, frukt- och grönsaksrester till fiskrens, köttben och ostkanter. Tepåsar, kaffesump och kaffefilter (ej klorblekt), hushållspapper, blommor och blomjord går också bra.

Matavfallet blir fordonsbränsle i form av biogas. Stadstrafiken i Eskilstuna består idag helt och hållet av biogasbussar och många av kommunens egna bilar körs på biogas. Nästa steg är att utveckla fler tankställen för allmänheten.

Metall

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst och vi kan spara stora resurser på att återvinna olika metaller. I metallinsamlingen slänger du exempelvis konservburkar, metallock, metalltuber (som kaviar och tandkräm), aluminiumfolie, aluminiumformar (bland annat tomma formar för värmeljus), kapsyler och rör för brustabletter.

Om en förpackning innehåller rester av färg, lösningsmedel eller liknande ska du lämna den som farligt avfall. Det gäller även elektriska och elektroniska saker i metall.

Pantburkar lämnar du i butik.

Andra metallprodukter

Andra metallprodukter (exempelvis stekpannor, bestick och plåthinkar) lämnar du som grovsopor.

Glasförpackningar

Även glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan försämrad kvalitet. I glasinsamlingen slänger du förpackningar, som flaskor och burkar, av färgat glas och ofärgat glas – sorterat var för sig i olika behållare.

Lämna glasflaskor som går att panta i butik.

Andra glasprodukter och keramik

Lämna aldrig dricksglas, glödlampor och andra lampor, keramik, porslin eller liknande i återvinningen för glasförpackningar.

Lampor

Olika lampor innehåller olika miljöfarliga ämnen, som behöver tas omhand på säkert sätt. Därför är det viktigt att alla lampor sorteras, oavsett sort.

Glödlampor innehåller till exempel bland annat bly, vilket är skadlig för miljön. Lysrör och lågenergilampor innehåller istället farliga ämnen som kvicksilver. Det är därför mycket viktigt att aldrig slänga lampor i de vanliga soporna eller blanda olika lampsorter i återvinningen.

Glödlampor

Här lämnar du endast glödlampor.

Lysrör och lågenergilampor

Här lämnar du till exempel lysrör, lågenergilampor, halogenlampor, led-lampor, smålampor (som spis-, signal och spollampor) och kvicksilverlampor.

Tänk på att trasiga lysrör och lågenergilampor sprider farliga ämnen och kräver särskild behandling, lämna därför aldrig trasiga lysrör eller lågenergilampor i återvinningen.

Tidningar och kontorspapper

Pappersfibrerna i tidningspapper kan användas till nytt papper många gånger om. Här lämnar du till exempel dagstidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, broschyrer, kataloger och pocketböcker. Ta bort eventuella plastomslag och klisterlappar innan du lägger dina trycksaker i återvinningen.

Tänk på att inte lämna dina tidningar och papper till återvinning i en papperskasse, eftersom papperskassar ska sorteras som kartong.

Andra trycksaker

Lägg kuvert och inbundna böcker i den vanliga soppåsen. Mjölkkartonger, omslagspapper och annat sorteras som pappersförpackningar.

Kartong och förpackningar

Ett ton returpapper motsvarar ungefär fjorton träd, så vi kan spara många träd genom att ta vara på alla de förpackningar vi använder. Här kan du slänga tomma mjölk-, fil- och juiceförpackningar, pastakartonger, äggkartonger, mjölpåsar, papperskassar, toarullar, omslagspapper, wellpapp och liknande.

Ta gärna av plastkorkar och lägg dem bland plastförpackningar. Tänk också på att förpackningarna ska vara rena och ursköljda vid sortering.

Plastförpackningar

Det tar naturen ungefär 450 år att bryta ner en plastflaska. Genom att lämna dina plastförpackningar till återvinning kan de bli nya förpackningar, trädgårdsmöbler, diskborstar och annat. För varje kilo återvunnen plast sparar vi dessutom en liter olja och två kilo koldioxid.

Här lämnar du till exempel plastburkar, plastdunkar, plastflaskor, plastkorkar, plastlock, plastkassar, plastpåsar, plastfolie, frigolit och sugrör. Observera att förpackningarna ska vara torra och rena när de slängs.

Om en förpackning innehåller rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande ska du lämna den som farligt avfall. Det gäller även elektriska saker i plast.

Pantflaskor i plast lämnar du i butik.

Andra plastprodukter

Andra plastprodukter (exempelvis krukor i plast, diskborstar, cd-skivor och askar till cd, video, sällskapsspel och liknande) lägger du i vanliga soppåsen. Större plastprodukter (som pulkor, tvättkorgar, möbler och annat) lämnar du som grovsopor.

Batterier

Batterier innehåller olika miljöfarliga tungmetaller – som nickel, kadmium, kvicksilver och bly. Lämna därför alltid alla kasserade batterier till återvinning. Tänk på att du kan hitta batterier även där du minst anar det. Många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri även om det inte syns.

Insamlade batterier sorteras och återvinns sedan utifrån vilka tungmetaller de innehåller. Kvicksilver återvinns däremot inte, utan samlas in för att tas bort ur samhällets kretslopp.

Alla lösa småbatterier (i till exempel ficklampor, bärbara cd-spelare, klockor och kameror) lämnar du enklast i vår batteriinsamling.

Andra batterier

Produkter med inbyggda batterier (exempelvis eltandborstar, leksaker, miniräknare och verktyg) räknas däremot som elavfall och ska därför lämnas till en återvinningscentral.

Stora batterier, som bil- och båtbatterier lämnar du till återvinningscentralen eller till en butik som säljer den typen av batterier.

Övrigt hushållsavfall

När allt farligt avfall och alla återvinningsbara produkter blivit sorterade brukar det ändå bli lite rester kvar som inte går att sortera. Det mesta av det kan också tas omhand och omvandlas till energi genom förbränning.

Exempel på brännbart hushållsavfall (som du kan slänga i den ”vanliga soppåsen”) är bindor, blöjor, cd-skivor, cigarettfimpar, dammsugarpåsar, diskborstar, gummi, kattsand, kondomer, kuvert, läder, plastleksaker (som inte innehåller batterier), plåster, porslin, rakhyvlar, skor, snus, tamponger, tapeter, textilier, tops, videoband, och en mängd annat avfall som inte återvinns på annat sätt blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.

Icke brännbart hushållsavfall

Exempel på icke brännbart hushållsavfall är grytor, termosar och föremål av gips, glas, plåt eller porslin. Lämna istället sådant som grovsopor.

Tänk på att aldrig lägga farligt avfall, elavfall eller grovavfall i den vanliga soppåsen!

Mediciner

Lämna gamla mediciner som du inte längre använder till närmaste apotek.

För använda sprutor och kanyler behöver du en särskild behållare som du kan hämta på ditt apotek, när behållaren är full lämnar du den till apoteket, vårdcentralen eller kommunens insamling av farligt avfall. Kanyler får aldrig lämnas till insamling på annat sätt än i den särskilda behållaren.

Vapen

Vapen, sprängämnen och liknande ska alltid lämnas till Polisen.

Återvinningscentraler

Till kommunernas återvinningscentraler (ÅVC) kan du lämna grovsopor (exempelvis trasiga möbler), trädgårdsavfall, farligt avfall (exempelvis elavfall och färg), metallskrot samt mindre mängder byggavfall. Återvinningscentralerna tar ofta också emot större förpackningar, exempelvis kartonger av wellpapp eller frigolit som inte ryms i kärlen i våra fastigheter.

Flera återvinningscentraler tar också emot kläder och saker för välgörande ändamål.

På återvinningscentralerna finns personal som kan hjälpa dig rätt.

Vill du veta mer om sopsortering? Besök www.sopor.nu. Där hittar du också tips om hur du kan göra det enklare att sortera soporna.

Läs även: