Information om Coronaviruset – Covid 19

Kommunfastigheter bevakar händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19 samt följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger.

Utifrån aktuellt läge uppstår naturligt frågor och funderingar och vi förstår att man kan känna oro som en del av detta. Den personal du träffar hos oss följer rekommendationer och anvisningar från myndigheterna och arbetar inte om de är sjuka.

Vi kommer fortsatt att uppdatera och vidta eventuella försiktighetsåtgärder som kan komma att behövas framöver. Du kan känna dig trygg med att vi agerar utifrån omtanke för våra hyresgäster, kunder och personal.

Akutell information om viruset

Nationellt informationsnummer vid allmänna frågor om viruset är 113 13.

Om du behöver söka vård, vänd dig till 1177 Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige, här kan du läsa pålitlig och aktuell information om coronaviruset. De har även sammanställt vanliga frågor och svar, exempelvis om symtom och hur smittan sprids.

krisinformation.se finns samlad information om vilka myndigheter som ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

Eskilstuna kommun uppdaterar löpande om läget i kommunen, så har du frågor relaterade till viruset som berör exempelvis barn och elever i kommunala förskolor och skolor, vård och omsorgsboenden eller evenemang så kan du läsa mer här.