Till nyhetsarkivet

Idag påbörjas sprängningsarbetet vid Eskilshem 4:7 & 4:8

2021-06-03

Idag, torsdagen den 3 juni, påbörjas sprängningsarbetet vid byggarbetsplatsen Eskilshem som ligger intill Slottsskolan. Under arbetets gång vill vi att ni som vistas i området har säkerheten särskilt i åtanke. Därför beskriver vi nedan vad som kommer att hända och vad som är viktigt att tänka på.

Inför sprängningen kommer en upprepad signal att ljuda som varnar
att sprängningen kommer ske inom en minuts tid. Följt av vibrationer
och en dov smäll, som är själva sprängningen. Efter det ljuder en hel
signal som bekräftar att sprängningen är avslutad. Hela proceduren
tar omkring tre minuter från det att första signalen ljuder.

Vad ska du som vistas i närheten tänka på?
Under pågående sprängning vill vi att ni inte står placerade i fönster,
portar eller dörrar. Eller uppehåller er på gator/trottoarer runt
arbetsplatsen. Sprängningen tar endast ett fåtal minuter så vi ber er
vänligen att respektera detta.

Sprängningstiderna är kl.11:00 och 16:00. Det finns även en reservtid kl.17:30.

utropstecken i cirkel