Till nyhetsarkivet

Miljöstrateg sökes

2021-06-29
Vi söker nu en miljöstrateg som ansvarar för våra frågor kopplade till bland annat klimat och hållbarhet, avfallshantering, transporter, miljölagstiftning och andra olika typer av miljöfrågor. Du bidrar till att det interna och externa arbetet går framåt för ett hållbart bolag med fokus på miljö och energifrågor.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Analysera och uppdatera bolagets rutiner och riktlinjer kopplade till våra betydande miljöaspekter
 • Löpande ta fram material och underlag till ledningen, exempelvis statistik och underlag inom miljöområdet
 • Agera internt stöd inom miljöfrågor till olika funktioner inom bolaget
 • Marknadsföra och kommunicera vårt miljöarbete både internt och externt
 • Stödja våra byggprojektledare i miljöfrågor kopplad till nyproduktion och renovering av fastigheter
 • Löpande sköta bolagets myndighetskontakter inom området
 • Som miljöstrateg driver, samordnar och utvecklar du Kfast strategiska miljöarbete i nära samarbete med miljö- och kvalitetschef. Du tillhör vår stabsfunktion och är organisatoriskt placerad på vårt huvudkontor. I rollen ingår också ett nära samarbete inom kommunkoncernen i aktuella frågor kopplade till klimat, hållbarhet och miljö.

  Låter detta som en spännande utmaning? Välkommen in med din ansökan senast den 11 augusti. Se Miljöstrateg till Kfast för att läsa mer om tjänsten och gör din ansökan.

  Man slänger en färgad påse i avfallsbehållare