Om Kommunfastighet

Kommunfastighet arbetar inom tre affärsområden; bostäder, lokaler och bad. Vi äger cirka 7600 lägenheter såväl centralt som på landet och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Affärsområde bad består av Munktellbadet – Eskilstunas badhus som öppnade i maj 2016. Inom verksamheten finns det ett antal arbetslag som ansvarar för fastighetsskötsel, lokalvård, med mera. Vi har även en egen avdelning för byggservice. Vi är idag cirka 450 medarbetare.

Kommunfastighet är certifierade på fyra områden – miljö, arbetsmiljö, kvalitet och energiledning. Vi får bra betyg i medarbetarundersökningar där våra medarbetare är stolta, motiverade och trivs bra. Kommunfastighet välkomnar mångfald och medarbetare med olika bakgrund och bo-sociala frågor står oss varmt om hjärtat. Det menar vi är affärsmässig samhällsnytta.

Vår affärsidé

”Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi prisvärda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna.”

Våra kärnvärden

Trygghet, Service och Utveckling genomsyrar allt vi gör.