Tillgänglighet för kfast.se

Kommunfastighet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kfast.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kfast.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kundcenter@kfast.se
 • ring 016 – 16 75 16
 • Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning kontakta Myndigheten för digital förvaltning kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

  Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Styckindelningen av texter kan försvåra uppläsningen.
 • Det finns instruktioner som inte går att uppfatta för den som inte ser.
 • Citat är inte uppmärkta på ett sådant sätt att skärmläsare kan urskilja dem.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • Det finns rörligt innehåll som inte går att pausa.
 • Det finns filmer som saknar textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det finns texter och funktioner som har färger som kan vara svåra att se.
 • Länktexter kan vara otydliga.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivning för skärmläsare.
 • Genvägen till huvudinnehållet saknas och det saknas sektioner vilket gör det svårare att navigera med många hjälpmedel.
 • Översättningsfunktionen kan vara svår att nå med hjälpmedel.
 • Navigeringsordningen är inte alltid logisk utan mus.
 • Fokusmarkering vid navigering med tangentbord kan vara otydlig.
 • Det kan vara otydligt för skärmläsare vad formulärsfält har för syfte.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • Koden validerar inte, vilket kan leda till oanade problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som går att fälla ut eller när områden uppdateras.
 • Webbplatsen fungerar inte fullt ut i liggande mobilvy.
 • Vid förstoring av texter eller skärmen kan det ibland vara svårt att se hela innehållet.
 • Oskäligt betungande anpassning

  Kommunfastighet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
  Kommunfastighet har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.
  Kommunfastighet planerar att bygga en ny webbplats inom kort. De kostnader som anpassning av samtliga problem på nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna kommer vissa anpassningar av webbplatsen vara oskäligt betungande i dagsläget.

  Hur vi testat webbplatsen

  WCAG Networks (extern länk)WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av kfast.se.

  Senaste bedömningen gjordes: den 20 september 2020.
  Redogörelsen uppdaterades senast: den 23 september 2020.