Vi bygger

Eskilstuna växer och intresset för att bo i Eskilstuna är stort. Därför har det hög prioritet att bygga nya bostäder samt kommunala och kommersiella fastigheter som exempelvis Eskiklstunas nya arena, skolor och äldreboenden.


Nya hem

Eskilstuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. För att motsvara en del av efterfrågan på hyresrätter kommer vi att bygga 300 nya lägenheter i Eskilstuna kommun varje år.

 


Västra Munktellstaden

Antal nya lägenheter: 66
Planerad byggstart: december 2019
Planerad inflyttning: december 2021

Läs mer om Västra Munktellstaden

 


Torshälla

Antal nya lägenheter: 17
Byggstart: Maj 2020
Planerad inflyttning: Sommar 2021

Läs mer om Torshälla, +65

 


Odlaren

Antal nya lägenheter: 226
Byggstart: Vintern 2018
Planerad inflyttning sista etapp: Sommaren 2021

Läs mer om Odlaren

 


Hällby

Antal nya lägenheter: 32
Planerad byggstart: Sommaren 2019
Planerad inflyttning: Vintern 2020

Läs mer om Hällby

 


Norra Munktellstaden

Antal nya lägenheter: 111
Planerad byggstart: Sommaren 2019
Planerad inflyttning: Hösten 2021

Läs mer om Norra Munktellstaden

 


Stambyte på Östermalm

Antal renoverade lägenheter: 59
Planerad byggstart: augusti 2020
Planerad inflyttning: Hösten 2021

Läs mer om stambytet på Östermalm

 


Stambyte i Skogsängen

Antal renoverade lägenheter: 154
Planerad byggstart: mars 2020
Planerad inflyttning: 2021

Läs mer om stambytet i Skogsängen

 

Kommande bostadsbyggen

500 lägenheter ska renoveras
300 nya lägenheter byggs
Planerad byggstart: –
Planerad inflyttning: –
Läs mer

 


Kommunala verksamhetslokaler

Förutom att vi erbjuder bostäder så förvaltar vi även Eskilstunas kommunala verksamhetslokaler. Den demografiska utvecklingen med fler unga och fler äldre innebär att behovet av verksamhetslokaler för förskolor, skolor, äldreboenden och särskilda boenden ökar. Därför driver vi ett flertal projekt för ombyggnation, tillbyggnad och nybyggnation av kommunala lokaler. Följande projekt kan du läsa mer om på Eskilstuna kommuns stadsutvecklingswebb.

Ombyggnation av Skogsängsskolan
Nytt vård- och omsorgsboende i Skiftinge
Nytt vård- och omsorgsboende intill Trumslagargården
Om- och tillbyggnation av Spångagården

Eskilstuna växer

Vill du veta mer om hur Eskilstuna växer? På Eskilstuna kommuns Stadsutvecklingswebb hittar du information om alla projekt som är på gång.
 

Stamrenoveringar

Vill du veta hur det går till när vi stamrenoverar? Läs om vad stamrenoveringar innebär och vad som händer under tiden.