Fasad och fönster på ett nybyggt hus

Är du entreprenör eller konsult?

Här kan du läsa om Eskilstuna Kommunfastigheters pågående upphandlingar och kommande projekt som är på väg till upphandling.

Kommande upphandlingar 2021

Vi presenterar kommande upphandlingar månadsvis. Listan uppdateras en gång i månaden.

Maj

 • Samsjuklighet Kjula, nybyggnad av 8 singelboende samt gemensamhetslokal
 • Brogatan, garage och utemiljö
 • Handsken och Hattmakaren, ROT
 • Gökstensskolans kök
 • Nougaten och Nosen, trygghetsboende och förskola
 • Paviljonger till Lagersbergsskolan
 • Partneringentreprenad mark och gator Skogstorp

Juni

 • Kjula, nybyggnation 10-12 lägenheter
 • Lundbyskolans kök
 • Vildros/V folkskolan
 • Serieupphandling LSS boenden
 • Rekarne idrott

Q3-Q4

 • Centralgarage Filhuggaren
 • Löparen, parkeringar
 • Tegelviken, nybyggnad förskola, kök och matsal samt gymnastik
 • Strigeln 65+ boende
 • MITC511an plan 2 ombyggnad
 • Gökropet 4 5
 • Saxen 31
 • Nordstjärnan

  2022

 • Skogsängen förtätning
 • Norra Årby, etapp 1, nybyggnation 78 lägenheter

Pågående upphandlingar

Eskilstuna Kommunfastigheter ABs aktuella upphandlingar annonseras i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Här kan det kompletta förfrågningsunderlaget hämtas utan kostnad. Se alla pågående upphandlingar

Upphandling av dessa projekt kommer att ske om erforderliga beslut avseende projektets genomförande fattas, och att tillgängliga ekonomiska ramar kan hållas. Förnyad konkurrensutsättning alternativt förenklad upphandling.