Fasad och fönster på ett nybyggt hus

Är du entreprenör eller konsult?

Här kan du läsa om Eskilstuna Kommunfastigheters pågående upphandlingar och kommande projekt som är på väg till upphandling.

Kommande upphandlingar 2021

Vi presenterar kommande upphandlingar månadsvis. Listan uppdateras en gång i månaden.

April

 • Pilen, ombyggnation
 • Nougaten & Nosen, trygghetsboende och förskola
 • Lagersbergsskolan, Paviljonger
 • Skogstorp, partneringentreprenad mark och gator

Maj

 • Samsjuklighet Kjula, nybyggnad av 8 singelboende samt gemensamhetslokal
 • Vildrosen/Västra folkskolan, ombyggnation grundskola, gym och kök.
 • Brogatan, garage och utemiljö.
 • Serieupphandling LSS-boenden.
 • Handsken och Hattmakaren, ROT.
 • Rekarne Idrott.
 • Gökstensskolans kök.

Juni

 • Kjula, nybyggnation 10-12 lägenheter
 • Lundbyskolans kök
 • Centralgarage Filhuggaren

Q3-Q4

 • Tegelviken, nybyggnad förskola, kök och matsal samt gymnastik
 • Norra Årby, etapp 1, nybyggnation 78 lägenheter
 • Strigeln 65+ boende
 • MITC 511an plan 2 ombyggnad

  2022

 • Skogsängen förtätning

Pågående upphandlingar

Eskilstuna Kommunfastigheter ABs aktuella upphandlingar annonseras i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Här kan det kompletta förfrågningsunderlaget hämtas utan kostnad. Se alla pågående upphandlingar

Upphandling av dessa projekt kommer att ske om erforderliga beslut avseende projektets genomförande fattas, och att tillgängliga ekonomiska ramar kan hållas. Förnyad konkurrensutsättning alternativt förenklad upphandling.